Volleybalvereniging Olympia Groningen

Geschreven op 19-04-2017

Belangrijke data

Het laatste nieuws

ALV
Maandag 24 april om 20.00 uur is de laatste Algemene Leden Vergadering van dit seizoen . De ALV is in de vergaderruimte van Beatrixoord, Haren. De agenda en de notulen van de voorgaande ALV heeft Piet naar alle leden gemaild.

Een belangrijk punt om te bespreken op de komende vergadering is het definitief invoeren van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF), wat we graag met informatie willen ondersteunen. Nog belangrijker is misschien punt 6 van de agenda, waarin we als bestuur het volgende helder willen krijgen: ‘Kunnen we leden dwingen om vrijwilligerstaken te verrichten?’ De moeite waard om hier eens uitgebreid over te praten en wellicht over de uitwerking hiervan.

We hopen, gezien de te bespreken onderwerpen, een grote opkomst. Graag zien we dat in elk geval uit ieder team één of meer leden aanwezig zijn op deze vergadering.

Laatste trainingen
De laatste trainingsdata zijn dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni.