Jan Kees van Loon in de bloemetjes gezet

Afgelopen zaterdag werd Jan Kees voorafgaand aan de wedstrijd door het bestuur in de bloemetjes gezet.
Reden is dat hij dit seizoen 25 jaar (!) lid is. Alle reden voor een bloemetje. Hulde!