Zaalwacht

Zaalwachtregels

1. Tijdens de wedstrijden in de sporthallen dient er een zaalwacht aanwezig te zijn. Hiervoor worden één of meerdere verenigingen per speeldag aangewezen. Deze zaalwacht dient uit niet meer dan 2 personen te bestaan.

2. Verenigingen die zijn aangewezen als zaalwacht, dienen zorg te dragen dat deze zaalwacht(en) aanwezig zijn vanaf 30 minuten voor aanvang en tot 15 minuten na afloop van de wedstrijden.

3. De zaalwacht draagt zorg voor een goed verloop van het wedstrijdprogramma.

4. Een zaalwacht kan tijdens het uitvoeren van deze taak geen andere functies vervullen of wedstrijden spelen.

5. De zaalwacht draagt zorg voor:
– Het klaarzetten van de wedstrijdtafel met stoelen
– Het klaarleggen van de benodigde formulieren en halmap
– Het op tijd opbouwen respectievelijk afbreken van de speelvelden door de betreffende teams
– Het invullen van de wedstrijdformulieren door de teams tenminste 10 minuten voor aanvang
– Ontvangst van de scheidsrechters en zorgen dat zij de presentielijst tekenen
– Het op de aangegeven tijd beginnen van de wedstrijden
– Het in ontvangst nemen van de wedstrijdformulieren en de uitslag vermelden op het halverslag
– Controle van de ingeleverde wedstrijdformulieren op volledigheid
– Het opvolgen van aanwijzingen van de zaalbeheerder
– Toezicht op het betreden van de speelzaal door onbevoegden en op het dragen van het juiste schoeisel
– Het plaatsnemen van toeschouwers op de tribune
– Het erop wijzen dat teams uit de hoofd- en 1e klasse verplicht zijn de uitslag door te bellen
– Het zoeken van vervangers voor scheidsrechters die niet op komen dagen; deze vervangingen moeten op het halverslag worden vermeld

6. De dienstdoende zaalwacht dient de wedstrijdformulieren alsmede het halverslag en de scheidsrechterspresentielijst, voor de eerstvolgende wedstrijddag in te vullen aan de hand van het in de map aanwezige wedstrijdprogramma.

7. Alle wedstrijdformulieren van de betreffende speeldag, alsmede het halverslag en scheidsrechtersbeoordelingsformulieren dienen na afloop in een enveloppe te worden gedaan en opgestuurd te worden naar de Nevobo, regio Noord-Oost in Heerenveen. Deze enveloppen zitten in de wedstrijdmap.

8. Bevoegdheden van de zaalwacht:
– Verwijderen of laten verwijderen van onbevoegden uit de speelzaal
– Het indien nodig verplaatsen van wedstrijden naar een ander speelveld
– Het doen stoppen van wedstrijden in verband met de tijd
– Het, na overleg met de scheidsrechter, toestemming geven aan teams om te vertrekken als de wedstrijd niet binnen één uur na de vastgestelde aanvangstijd kan beginnen
– Het eventueel omzetten van scheidsrechters in overleg met de betrokken scheidsrechters
– Het rapporteren van onregelmatigheden in de zaal op het halverslag