Nieuwsbrief Olympia d.d. 27 januari 2022

Aan alle leden van Volleybalvereniging Olympia

 

Beste Olympiaan,

 

Goed nieuws!

Na de verruiming en versoepelingen van de coronamaatregelen van 14 januari 2022 kan er nu per 26 januari 2022 echt gevolleybald worden. Met ingang van deze week worden de eerste wedstrijden weer gespeeld in de volleybalcompetitie. Ook de sportkantines mogen weer open, maar alles onder beperkende voorwaarden. Voor deze voorwaarden, zie hierna:

 

Maatregelen Sporthal BEA

Er zal gecontroleerd worden op mondkapjes en op aanwezigheid van een juiste coronatoegangsbewijs (CTB) bij de buitendeur. Dus hou hier rekening mee en zorg ervoor dat je je mobiel en mondkapje bij de hand hebt als je wilt trainen bij BEA.

De kantine van BEA zal open zijn tot 22:00 uur. Ook hier geldt dat mondkapje op moet bij verplaatsing, 1,5 meter afstand houden en een vaste zitplaats is verplicht. Wanneer je zit mag het mondkapje af. 

 

Maatregelen Sporthal Selwerd competitie

Ook hier zal gecontroleerd gaan worden op mondkapjes en op een juiste CTB. Maar hier komt nog iets bij. De kantinebeheerder wil graag dat iedere binnenkomer een stempel op zijn hand krijgt, zodat duidelijk is dat deze gecontroleerd is. Hiervoor is het echt noodzakelijk dat onze leden worden ingeschakeld om deze activiteiten te verrichten. We willen daarom graag dat de teams die moeten fluiten op de wedstrijddagen ook dit stempelwerk gaan verrichten. Je bent dus als team niet alleen verantwoordelijk voor de scheidsrechter, maar ook voor de controle van het CTB. Het fluitschema krijgen jullie zo spoedig mogelijk van de scheidsrechtercoördinator (Wilma Westert), zodat je weet wanneer jullie team aan de beurt is.  

 

Maatregelen toeschouwers

Toeschouwers zijn ook weer welkom op de tribunes. Mondkapjes op bij verplaatsing en 1,5 meter afstand op de tribunes. Wel moeten ze om 22:00 uur weer verdwijnen van de tribunes. Deze mensen zullen ook gecontroleerd en gestempeld moeten worden bij de ingang, maar dat spreekt voor zich.

 

 

Wedstrijden komende maanden

Er zijn natuurlijk in de afgelopen lockdownperiode wedstrijden uitgesteld, die later in het seizoen nog gespeeld moeten worden. Aangezien door de Nevobo nu alles op alles gezet wordt om in de komende dagen wedstrijden die nog geen speeldatum hebben, tot en met het weekend van 21 mei in te plannen, hopen ze dit klaar te krijgen voor 1 februari a.s. Daarna hebben verenigingen tot en met 6 februari de tijd om gewenste wijzigingen in hun thuishal in de periode van 18 april t/m 21 mei aan de Nevobo door te geven.

 

Wijzigingen van de overige wedstrijden, of wijzigingen die na 6 februari binnenkomen kunnen alleen door de verenigingen in onderling overleg gedaan worden.

De Nevobo realiseert zich dat de competitieherstart voor sommige teams te vroeg komt, maar wijst ook op het versoepelen van de quarantainemaatregelen (zie website Rijksoverheid) en ook de versoepelingen van de invalbepalingen voor de rest van heet seizoen (zie bijlage).

 

Mocht het zo zijn dat je voor de komende dagen , inclusief het weekend, toch een wedstrijd wil afzeggen, dan dien je dit met de tegenstander te regelen, en ook de eigen scheidsrechter moet dan geïnformeerd worden. Verder moet de Nevobo in dat geval ook geïnformeerd te worden door middel van een mail naar competitie.noord@nevobo.nl  en niet via www.nevobo.nl

 

Lustrum Olympia

We zouden het bijna vergeten, maar er is ook nog een lustrum te vieren dit seizoen. We kunnen in elk geval in onze agenda zetten dat er een groot lustrumfeest is gepland op de eerste zaterdag in april, te weten 2 april 2022.

 

Een sportieve groet en tot in de sporthal,

 

 

Bestuur Volleybalvereniging Olympia,

 

Angeline Meesters, voorzitter

Janine Haarman, ledenadministratie

Herman Wissink, TC-voorzitter

Margriet Wester, secretaris

Piet van der Laan, penningmeester